Dotacja UE

Dotacje UE

Szanowni Państwo,


Miło nam poinformować, że „Jarzyński – Auto Serwis" Sp. z o.o. w dniu 20 marca 2015r. podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Umowę nr RPMA.01.05.00-14-217/14-00 o dofinansowanie Projektu „Inwestycja w nowe technologie serwisu pojazdów, szansą na dywersyfikację oferty usługowej Jarzyński-Auto Serwis Sp. z o.o." współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu" Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Przedmiotem projektu jest wprowadzenie nowej oferty usługowej w ramach ASO Dealera marki Skoda oraz rozszerzenie zakresu usług o prace blacharsko-lakiernicze. Osiągnięcie dywersyfikacji produktowo-usługowej oparte będzie na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technologiczno – organizacyjnych.

Tytuł projektu: „Inwestycja w nowe technologie serwisu pojazdów, szansą na dywersyfikację oferty usługowej Jarzyński-Auto Serwis Sp. z o.o.”

Nazwa beneficjenta: „Jarzyński-Auto Serwis” Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 2 246 321,94 PLN

Kwota dofinansowania: 650 428,90 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.